Phần mềm mạng

Các ứng dụng phần mềm mạng giúp bạn kết nối các máy tính với nhau, VPN, phần mềm traversal tường lửa, hoặc phần mềm Thay đổi IP. Một số phần mềm mạng điển hình Freefile.vn giới thiệu bao gồm TeamViewer, Connectify Hotspot, Hamachi hoặc VPN Hotspot Shield Free ...